น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ บุหรี่ไฟฟ้า พิเศษกว่าบุหรี่มวนได้อย่างไร

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ บุหรี่ไฟฟ้า พิเศษกว่าบุหรี่มวนได้อย่างไร

             ความแตกตางของ บุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่ทั่วไปก็คือ บุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่มีการเผาไหม้ของยาสูบ ลดควันที่เกิดจากการเผาไหม้ ลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่จะเข้าไปในปอด โดยบุหรี่ไฟฟ้าเผาไหม้โดยใช้น้ำยาก่อให้เกิดเป็นควันไอน้ำ ซึ่งปลอดภัยกว่า ควันเผาไหม้จากยาสูบ

               ไม่เพียงแต่ปลอดภัยกว่าเท่านั้น แต่กลิ่นรบกวนคนรอบข้างน้อยกว่าด้วย เพราะ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า มีประเภทที่มีรสชาติ ทำให้มีกลิ่นที่หลากหลาย อาจจะเป็นกลิ่นผลไม้ ทำให้เป็นมิตรกับคนรอบข้างมากกว่าบุหรี่ทั่วไป

             โดยสิ่งที่ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าพิเศษกว่า บุหรี่ทั่วไป อย่างน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เรามาทำความรู้จักกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าว่าจะมีอะไรบ้าง มีประเภทไหนบ้าง มีส่วนประกอบอะไรบ้าง และเลือกแบบไหนดีที่ให้เหมาะกับสไตล์การใช้บุหรี่ไฟฟ้าของเรา

น้ำยา บุหรี่ไฟฟ้า คืออะไร?

            น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า คือของเหลวที่ใช้งานควบคู่ไปกับบุหรี่ไฟฟ้า เป็นตัวทำหน้าที่เผาไหม้ให้ เป็นแหล่งกำเนิดละอองไอน้ำ ไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้า โดยมักจะสกัดจาก พืช ผลไม้ แบบต่าง ๆ อาจมีรสชาติหรือที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสัดส่วน และสูตรของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแต่ละตัว ทำให้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลย

           โดยนอกจากสารสกัดที่ให้รสชาติ และกลิ่นแล้ว น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ยังต้องมีส่วนผสมของนิโคตินด้วย ซึ่งระดับของสารนิโคตินในน้ำยาจะมีดังนี้

  • ระดับสูงมาก มีระดับนิโคติน 20-24 มิลลิกรัม
  • ระดับสูง มีระดับนิโคติน 16-18 มิลลิกรัม
  • ระดับปานกลาง มีระดับนิโคติน 11-14 มิลลิกรัม
  • ระดับต่ำ มีระดับนิโคติน 4-8 มิลลิกรัม
  • ไม่มีนิโคติน มีระดับนิโคติน 0-2 มิลลิกรัม
  • แต่ในปัจจุบันมีบางบริษัทผลิตระดับนิโคตินสูงสุด คือ 34 มิลลิกรัม ซึ่งอาจเป็นอันตรายหากรับในปริมาณมาก

น้ำยา บุหรี่ไฟฟ้า มีกี่ประเภท

             น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ แต่ละประเภทก็มีลักษณะ ส่วนประกอบ จุดเด่นที่แตกต่างกันไป ความต้องการของแต่ละคนจากสูบบุหรี่ไฟฟ้า ไม่เหมือนกัน บางคนอาจอยากได้นิโคตินเข้มข้น บางคนอยากได้กลิ่น และรสชาติที่อร่อย เพื่อให้สูบง่ายขึ้น โดยเราควรเรียนคุณลักษณะของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทั้ง 2 ประเภท เพื่อจะได้เลือกใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ได้ตรงกับความต้องการของเรา

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ บุหรี่ไฟฟ้า พิเศษกว่าบุหรี่มวนได้อย่างไร

น้ำยาซอลนิค

          น้ำยาซอลนิค คือ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่ใช้นิโคตินแบบเกลือ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าประเภทนี้มีความเข้มข้นของนิโคตินสูงกว่านิโคตินแบบฟรีเบส ไม่มีน้ำมันดินและสารเคมีรุนแรงอื่น ๆ นิโคตินแบบเกลือสามารถสกัดได้จากใบยาสูบ โดยนำมาผสมกับของเหลวต่าง ๆ เช่น Propylene Glycol และ Vegetable Glycrin เกิดเป็นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซอลนิค

         นิโคตินชนิดนี้มีความเข้มข้นสูงมาก  จึงต้องผสมกรดกับ benzoic acid เพื่อลดความเข้มข้นของนิโคติน จะช่วยให้สามารถสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น ลดอาการแสบคอขณะสูบ หรือที่เรียกว่าอาการ Throat Hit ด้วยความที่น้ำยาซอลนิค มีนิโคตินเข้มข้นสูง เพียงสูบไม่กี่ครั้ง ก็ได้รับนิโคตินที่เพียงพอแล้ว นอกจากนี้น้ำยา ซอลนิค ควรใช้กับพอตไฟฟ้าที่มีกำลังไฟต่ำอีกด้วย

น้ำยาฟรีเบส

          น้ำยาฟรีเบส เป็นน้ำยาบุหรี่แบบแรกสุด ที่ใช้กับบุหรี่ไฟฟ้า ใช้นิโคตินบริสุทธิ์ แบบไม่มีสารปรุงแต่ง มีกลิ่นชัดกว่า แต่อาจจะฝดคอกว่าเล็กน้อยเวลาสูบ เมื่อเทียบกับน้ำยาซอลนิค ซึ่งราคาก็ถูกกว่าน้ำยาซอลนิค อย่างไรก็ตามนิโคตินบริสุทธิ์ในน้ำยาฟรีเบส เราสามารถเลือกระดับความเข้มของนิโคตินได้