วิธีการถนอม คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า ให้ใช้งานได้นาน

วิธีการถนอม คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า ให้ใช้งานได้นาน

          ตัว คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของบุหรี่ไฟฟ้าทีทำหน้าที่สร้างไอน้ำที่เกิดจากความร้อนของขดลวด เพื่อทำปฏิกิริยากับน้ำยาเมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่ง ควรเปลี่ยนคอยล์ใหม่ เพื่อให้ประสิทธิภาพของกลิ่นและควันสดชื่นเหมือนใหม่อยู่เสมอ ในอดีตคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าจะต้องพันลวดและพันสำลีเองผู้ใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าจึงต้องมีความรู้เรื่องค่าโอห์ม ค่าพลังงานไฟ แต่ในยุคนี้ บุหรี่ไฟฟ้า เป็นที่นิยมกันมากเพื่อให้การใช้งานได้นานขึ้น เราจึงต้องศึกษาการถนอมคอยล์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียหายของตัวคอยล์บุหรี่

          คอยล์บุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้โดยส่วนใหญ่นั้นจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 3-5 วัน หรืออย่างมากที่สุดจากการใช้งานเพียงเล็กน้อยจะอยู่ที่ประมาณ 7 วัน หรือประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งปัญหาที่ผู้ใช้งานบุหรี่ไฟฟ้ามักจะเจอในการใช้งานของคอยล์ที่มีระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป เพราะมีหลากหลายแบรนด์ให้คุณได้เลือกใช้ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถบ่งบอกว่าคอยล์ที่ใช้งานจะมีอายุการใช้งานได้มากน้อยเพียงใด

สัญญาณที่บอกว่าควรเปลี่ยนคอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

         หากในการใช้งานการสูบเริ่มสัมผัสได้ถึงกลิ่นไหม้ และกลิ่นของความฉุนแบบแปลก ๆ เป็นสัญญาณให้เปลี่ยนคอยล์ใหม่ได้แล้ว เพราะเมื่อคอยล์ส่งกลิ่นไหม้แล้วนั้น แปลว่าตัวลวดสำลีของคอยล์ที่ใช้ได้หมดสภาพการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ฉะนั้นจึงควรต้องเปลี่ยนคอยล์ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อสุขภาพจะทำให้รู้สึกแสบคอ เพราะการที่ใช้คอยล์ไหม้ควันที่ได้อาจเป็นควันที่เกิดจากตัวลวดและสำลีที่เป็นการเผาไหม้ของคอยล์ที่ไม่ใช่ไอน้ำที่เกิดจากการระเหยของน้ำยาสูบกระแสไฟฟ้าที่มีผลให้ผู้สูบได้รับสารโลหะหนักจากคอยล์ที่ไหม้เข้าสู่ร่างกายของเราได้

            การใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าให้ได้นานขึ้น ห้ามสูบในขณะที่พอตแห้งหรือไม่มีเหลือ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เลย ก่อนเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกครั้งจะต้องหมั่นเช็คว่ามีน้ำยาอยู่ใน หัวพอต หรือไม่ เพราะหากสูบในขณะที่หัวพอตแห้งหรือไม่มีน้ำยาอยู่ในพอตเลย จะทำให้คอยล์บุหรี่ไฟฟ้านั้นไหม้ได้จากที่เราจะใช้งานได้ตามปกติจะกลายเป็นว่าจะต้องเปลี่ยนก่อนถึงกำหนดอีกนั้นก็จะมาพร้อมกับการต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพราะเราจะต้องเปลี่ยนคอยล์ใหม่ ดังนั้นผู้ใช้งานจะต้องหมั่นตรวจเช็คทุกครั้งว่ามีปริมาณของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในหัวพอตเหลือมากน้อยเพียงใด

หมั่นคอยดูแลรักษาความสะอาดคอยล์และหัวพอตบุหรี่ไฟฟ้า

วิธีการถนอม คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า ให้ใช้งานได้นาน

          ผู้สูบต้องหมั่นคอยดูแลรักษาคอยล์ให้สะอาดและหัวพอต ควรถอดคอยล์และหัวพอตออกมาทำความสะอาดทุก 3-4 วัน โดยการนำคอยล์มาซับ ๆ ด้วยกระดาษทิชชู่และถอดหัวพอตออกมาล้างด้วยน้ำสะอาด เพราะเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่ให้เกิดควันที่เป็นตัวกลางที่รับพลังงานจากแบตเตอรี่และก่อความร้อนขึ้นเมื่อความร้อนกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาเจอกันก็จะเกิดการระเหยไปเป็นควัน ฉะนั้นการคอยดูแลและรักษาความสะอาดของคอยล์และหัวพอตนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยยืดระยะเวลาในการใช้งานให้นานมากยิ่งขึ้น