บุหรี่ไฟฟ้า มีส่วนประกอบสำคัญ ๆ อะไรบ้าง?

บุหรี่ไฟฟ้า มีส่วนประกอบสำคัญๆอะไรบ้าง

             การใช้งาน บุหรี่ไฟฟ้า ให้ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ และวิธีการใช้งานของมันเสียก่อน เพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เหมือนกับบุหรี่มวนแบบธรรมดา  บุหรี่ไฟฟ้าจำพวก relx , relx infinity ผู้ใช้งานที่ซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาดูดได้เลย  ดังนั้นควรสนใจอยากจะเล่น หรืออยากจะลดบุหรี่มวน สิ่งสำคัญเป็นอันดับแรก ที่ควรทำ คือ รู้จักอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบสำคัญ ๆ ของบุหรี่ไฟฟ้าเสียก่อนว่า มันมีอะไรบ้าง และอุปกรณ์ต่อไปที่แนะนำต่อไป เป็นอุปกรณ์สำคัญของการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้า ถ้าขาดชิ้นส่วนไหนไปก็ใช้งานไม่ได้ทันที  ส่วนประกอบหลักของบุหรี่ไฟฟ้า ได้แก่

รู้จักส่วนประกอบหลักของ บุหรี่ไฟฟ้า

  1. กล่องจ่ายไฟฟ้า เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เก็บไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าให้กับบุหรี่ไฟฟ้าทุกอย่าง จะแบ่งออกเป็นสอง แบบแรกแบบที่เป็นกล่อง โดยจะมีส่วนประกอบหลักก็คือ ชิพเซ็ตที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการจ่ายไฟ , แบตเตอรี่ ทำหน้าที่ในการเก็บไฟเพื่อจ่ายให้กับขดลวด อีกหนึ่งชนิดคือเป็นมอทสำหรับยิงสด อุปกรณ์จะน้อยกว่าแบบที่เป็นกล่อง กล่องจ่ายไฟในบุหรี่ไฟฟ้าจะมีอยู่หลายขนาด ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ต้องการจะใช้แบตเตอรี่ขนาดที่มีความจุมากน้อยเท่าไหร่
  2. อะตอม เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับไฟจากแบตเตอรี่ เป็นส่วนที่อยู่บนสุด ที่เราใช้ในการดูด และเป็นที่สำหรับเก็บน้ำยาของบุหรี่ ซึ่งอะตอมก็จะมีหลายแบบแตกต่างกันไป
  3. คอยล์ เป็นส่วนที่ทำให้เกิดความร้อนในบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อทำให้เกิดควันโดยส่วนนี้จะทำมาจากลวด ซึ่งขดลวดที่ว่านี้จะแบ่งออกเป็นสองแบบ คือ คอยล์ท่าจากโรงงาน ที่พร้อมใช้งานได้ทันที อีกแบบ คือ คอยล์ที่ทำขึ้นเอง เรียกว่า คอยล์โม คอยล์ชนิดนี้ผู้ที่ทำขึ้นมาได้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเป็นอย่างดี
บุหรี่ไฟฟ้า มีส่วนประกอบสำคัญๆอะไรบ้าง

การระเบิดของ บุหรี่ไฟฟ้า มันสามารถเกิดขึ้นได้จริง ๆ หรือ?

             ข่าวการระเบิดของ บุหรี่ไฟฟ้า ปรากฏขึ้นมาสื่อต่าง ๆ เยอะแยะเต็มไปหมด โดยเฉพาะเกิดขึ้นมาที่สุดในต่างประเทศ เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้า ในปี 2558 ว่ามีจำนวนมากถึง 56 ครั้ง มีตัวอย่างจากเด็กคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้า  รวมไปถึงการระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างการชาร์จไฟในรถยนต์และระเบิดขึ้นหลังมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

บุหรี่ไฟฟ้า กับ กฎหมายในประเทศไทย

           บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย นั้น ยังไม่สามารถซื้อขายกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย มีการลักลอบการนำเข้ามาจำหน่ายผ่านตลาดมือหรือทางอินเตอร์เน็ตโดยประกาศ กฎหมาย และความผิดที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย เช่น ห้ามส่งออกหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี

หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ  ห้ามขายหรือให้บริการ ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าประเภทบุหรี่ไฟฟ้า และ น้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า  ผู้ขายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ผลิตหรือสั่งนำเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ