บุหรี่ไฟฟ้า กับ บุหรี่จริง แตกต่างกันอย่างไร

บุหรี่ไฟฟ้า กับ บุหรี่จริง แตกต่างกันอย่างไร

       การเปรียบเทียบระหว่างบุหรี่ซองกับ บุหรี่ไฟฟ้าในปริมาณที่เทียบเท่ากัน ผลลัพธ์ที่ทำให้คุณต้องตกใจ กับการทดลองอย่างง่าย

บุหรี่ไฟฟ้า คือ

       บุหรี่ไฟฟ้า คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งซึ่งใช้แบตเตอรี่ในการทำงานเพื่อความร้อนและไอน้ำที่ ประกอบไปด้วยสารต่าง ๆ  เช่น นิโคติน , โพรไพลีนไกลคอล , กลีเซอรีน , สารแต่งกลิ่นและรส และน้ำ เมื่อเปิดเครื่องจะมีการทำงานของแบตเตอรี่ เกิดความร้อนทำให้น้ำยาที่บรรจุอยู่ภายในระเหยขึ้นมาเป็นควันเมื่อสูบเข้าไปในปอดร่างกายจะได้รับนิโคตินก่อนที่จะถูกพ่นออกมา ไม่มีควันจากการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ปกติทั่วไป บุหรี่ฟฟ้าจึงไม่มีส่วนประกอบของน้ำมันดินหรือทาร และ คาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

ประเภทของบุหรี่ไฟฟ้า

         บุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ แต่แบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 Cigalike แบบที่ 2 eGos และแบบที่ 3 Mods โดยมีรายละเอียดดังนี้

        บุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบที่ 1 หรือที่รู้จักกันในชื่อ Cigalike มีรูปลักษณ์ภายนอกทั้งรูปทรงและขนาดที่คล้ายกับบุหรี่ปกติทั่วไป แต่จะมีตัวที่ทำให้เกิดไอและความร้อนเพิ่มเข้ามา

       บุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบที่ 2 หรือที่รู้จักกันในชื่อ eGos มีลักษณะคล้ายบุหรี่ปกติทั่วไปเช่นกัน แต่มีขนาดใหญ่กว่า หรือมีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปและมีตัวถังที่สามารถถอดออกและเติม E-Liquid หรือ E-Juice ที่มีระดับนิโคติน หรือรสและกลิ่นต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

        บุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบที่ 3 หรือที่รู้จักกันในชื่อ Mods มีลักษณะคล้ายบุหรี่ไฟฟ้าแบบ eGos แต่มีขนาดใหญ่กว่าและสามารถปรับแรงดันไฟฟ้า ขนาดของตัวที่ทำให้เกิดไอและความร้อน รวมถึงขนาดและปริมาณของ E-Liquid หรือ E-Juice ได้ตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน

ข้อดีของการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

         บุหรี่ไฟฟ้ามีข้อดีที่แตกต่างจากการใช้บุหรี่ปกติทั่วไป เช่น บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีควันจากการเผาไหม้เหมือนในบุหรี่ปกติทั่วไป ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีส่วนประกอบของน้ำมันดินหรือทาร์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ หรือสารพิษอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคเส้นเลือดในสมองแตก และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ ยังตรวจพบสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายในระดับที่ต่ำกว่าบุหรี่ปกติทั่วไปอีกด้วย

ข้อเสียของการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

        ใบยาสูบคือสิ่งที่ทำให้บุหรี่ปกติทั่วไปแตกต่างจากบุหรี่ไฟฟ้า แต่นิโคตินยังคงเป็นส่วนประกอบหลักในบุหรี่ไฟฟ้าและเป็นสารเสพติดที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่น กระตุ้นสมอง ทำให้เกิดอาการมึนงง กระตุ้นหัวใจทำให้อัตราการทำงานของหัวใจเพิ่มขึ้น หัวใจทำงานหนัก เกิดภาวะหัวใจวาย ทำให้เส้นเลือดหดตัว ทำให้เกิดความดันในเลือดสูงขึ้น เส้นเลือดในสมองแตก ปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ หายใจเร็ว เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอด มีความผิดปกติทางอารมณ์ สมาธิและความคิด ปัญหาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เป็นต้น

บุหรี่ไฟฟ้า กับ บุหรี่จริง แตกต่างกันอย่างไร

ทำไมต้องหันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้า

         การสูบบุหรี่โดยปกติถ้าหากเป็นการสูบในที่สาธารณะ ผู้สูบอาจจะถูกมองด้วยสายตารังเกียจ เพราะกลิ่นและควันของบุหรี่เป็นพิษต่อคนที่อยู่รอบข้าง เปรียบเสมือนผู้สูบบุหรี่มือสอง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ